Massage som frigör hjärnsignaler som delvis orsakar läs- och skrivsvårigheter. Läs mer dyslexi small