Massage i förskola & skola

Massage har stor betydelse för barnets alla sinnen och vår kropps lugn och ro. Hormon, oxytocin, frigörs vid beröring och medför att våra stresshormon minskar. Dessutom gör massage att barnen fortare blir trygga och lär sig lita på sina kamrater och på personalen i skolan. Personalen utvecklar också större lyhördhet och känsla för barnen.

Stela muskler blir mjuka

Massage innebär att en massör behandlar ens muskler, senor, ledband och bindväv med händerna. Massage kan beskrivas som en systematisk och rytmisk form av beröring. Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet. Man kan må bra av massage bland annat om man har muskelspänningar och muskelvärk. Alla åldrar, från spädbarn till äldre, kan få massage.

Vi tar hand om dig!

Medlemmarna i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är välutbildade, har patient- och ansvarsförsäkringar och följer branschens etiska regler.

Våra medlemmar arbetar i första hand med massage, zonterapi, akupressur eller kinesiologi. De använder en manuell behandlingsmetod, en direkt beröring, tryck eller töjning, med sina händer som arbetsredskap. En kroppsterapeut kan även arbeta med aromaterapi, shiatsu och SPA-behandlingar.

Vetenskapligt

Alldeles för ofta sägs det att det inte finns någon forskning på massage och andra "alternativa terapier". All forskning börjar med att forskarna samlar in och försöker läsa in ”allt” av vetenskaplig karaktär som tidigare publicerats i ämnet. För att få igång samtal om forskningen har medlemmarna i Branschrådet Svensk Massage bekostat ett sådant förarbete.

Påverkar hela kroppen

Massage innebär en rytmisk beröring med olika tekniker för att stimulera och påverka muskler, leder, blodkärl, nerver och vävnader. Massagen har även en psykisk och känslomässig påverkan bland annat av hormonell art.