Massage i förskola & skola

Massage har stor betydelse för barnets alla sinnen och vår kropps lugn och ro. Hormon, oxytocin, frigörs vid beröring och medför att våra stresshormon minskar. Dessutom gör massage att barnen fortare blir trygga och lär sig lita på sina kamrater och på personalen i skolan. Personalen utvecklar också större lyhördhet och känsla för barnen.
Massagesagor, lekar, sånger och bollmassage är vanliga inslag vid massagetillfällena. Barnen masserar varandra och hjälper varandra att känna välbefinnande. Ibland sitter eleverna på stolar, andra gånger på golvet eller i ring. Massagen är givetvis frivillig, men de flesta brukar alltid vilja vara med.