Vetenskapligt

Alldeles för ofta sägs det att det inte finns någon forskning på massage och andra "alternativa terapier". All forskning börjar med att forskarna samlar in och försöker läsa in ”allt” av vetenskaplig karaktär som tidigare publicerats i ämnet. För att få igång samtal om forskningen har medlemmarna i Branschrådet Svensk Massage bekostat ett sådant förarbete.

1.400 artiklar i Branschrådet Svensk Massages databas!

Bland annat med hjälp av sökningar på nätet har arbetsgrupp samlat in uppemot tio tusen (!) artiklar om massage. Dessa har registrerats och bearbetats. Efter sortering och viss granskning har dubletter gallrats bort liksom artiklar med mindre relevant innehåll. Efter ytterligare bearbetning och granskning återstår omkring 1.400 artiklar i databasen.

Databasen är tillgänglig

Branschrådet Svensk Massage ställer hela databasen till Ditt förfogande.
Välkommen att söka information bland artiklarna!

Gå till forskningsdatabasen klicka här >>