Påverkar hela kroppen

Massage innebär en rytmisk beröring med olika tekniker för att stimulera och påverka muskler, leder, blodkärl, nerver och vävnader. Massagen har även en psykisk och känslomässig påverkan bland annat av hormonell art.

Massagens fysiska effekter

 • Ökad cirkulation i muskler, blodbanor och lymfsystem
 • Löser upp och motverkar muskelknutor
 • Musklerna blir mjukare och rörligheten förbättras, dvs minskad spänning och stelhet.
 • Effektiviserar borttransport av slaggprodukter och vätska samt ökar upptagningsförmågan av syre och näringsämnen i vävnaderna.
 • Musklernas återhämtningsförmåga förbättras
 • Fler kapillärer kommer till användning
 • Förebygger och minskar den muskelförtvining som sker vid inaktivitet.
 • Motverkar spänningshuvudvärk och andra spänningsrelaterade problem
 • Blodtrycket och den förhöjda vilopuls, som spänning och vätskeansamling i muskler och vävnader ger upphov till, sjunker (temporärt)
 • Påverkar andningen så att den blir djupare och lättare
 • Stärker immunförsvaret.

Massagens psykiska och mentala effekter

 • Förmågan att slappna av ökar
 • Kroppskännedomen och medvetandet om skillnaden mellan spänning och avspänning ökar
 • Mental stress minskar och en sinnesstämningen påverkas positivt
 • Inverkar positivt på sömnbesvär, minne, koncentrationsförmåga, humörproblem och andra funktioner som påverkas negativs av stress.

Massagens känslomässiga effekter

 • Kroppsberöringen frigör "välmåendehormonet" oxytocin . En känsla av välmående skapas.
 • Ökar förmågan att hantera känslor av sorg, bekymmer etc
 • Underlättar förmågan att uttrycka känslor
 • Skapar harmoni mellan kropp och psyke
 • Självkänslan och egenvärdet ökar, då behandlingen undermedvetet tolkas som en belöning

När ska man inte ta massage?

Massage är i princip utan biverkningar, men försiktighet rekommenderas alltid vid akuta sjukdomstillstånd och vid graviditet. Vid kroniska besvär av olika slag eller om man är osäker, rekommenderas att man rådgör med sin läkare.

Eftersom massage stimulerar blodgenomströmningen i muskulatur och ytliga vävnader så är det mindre lämpligt att ta massage i direkt anslutning till måltider, då blodet koncentreras till djupare liggande organ under matsmältningen.