Artikelindex

Från ADHD-kille till vanlig tonåring

Artikel av Gunilla Ladberg, fil dr i pedagogik

Många av de barn som har diagnoser som dyslexi, ADHD eller olika svårigheter med koncentration och inlärning har en gemensam problematik i botten. De har kvar primitiva rörelser i form av spädbarnsreflexer, som hos de flesta barn integreras och underordnas mer mogna rörelsemönster när barnet växer upp.

Det finns dock metoder, än så länge relativt okända i Sverige, för att komma åt dessa reflexer och integrera dem, även senare i livet.

Reflexer och ljud stör inlärningen

barn-konc-big.jpgKvarvarande reflexer kan störa och försvåra vidare utveckling och lärande. Ett exempel är Mororeflexen, en skrämselreflex som utvecklas hos fostret och som testas på nyfödda barn. Den ska senare integreras, men kan vara i full blom hos äldre barn och ställa till med mycket bekymmer.

Barn med aktiv Mororeflex kan vara överkänsliga för ljud, för starkt ljus eller för myllret av intryck i ett klassrum. De kan få panik med våldsamma utbrott eller helt låsa sig och vägra lyssna eller samarbeta.

En annan vanlig reflex är ryggradsreflexen som tvingar barnet att röra sig när ryggen berörs t.ex. av stolens ryggstöd, så att barnet får svårt att sitta stilla. Dessa barn får ofta svårt att koncentrera sig. Barn som håller krampaktigt i pennan och har svårt att skriva läsligt kan också ha reflexer som stör.

Vissa barn har även ett annat problem: med sitt lyssnande. De kan ha svårt att lyssna in språkljud och att skilja ljud från varandra, även om deras hörsel enligt sedvanliga hörseltest är normal. Barn kan också höra ’för bra’, alltså vara överkänsliga för vissa ljud, och även detta påverkar koncentration och lärande.

Att integrera reflexer

Två personer som har utvecklat effektiva metoder för att integrera reflexer är den svenske psykiatern Harald Blomberg och den ryska psykologen och forskaren Svetlana Masgutova. De arbetar med speciella kombinationer av rörelser som hjälper hjärnan och kroppen att åstadkomma den integrering som saknas. Lyssnandet kan tränas genom att barnet får lyssna i hörlurar på speciella ljudprogram i dagliga korta pass, enligt en metod som utvecklats av den danske specialisten Kjeld Johansen.

På centret Alla Sinnen i Södertälje arbetar Lars-Eric Berg och Annika Haglund med sådana metoder. Annika arbetar med barn i förskoleåldrarna och Lars-Eric med skolbarn, ungdomar och vuxna.

Resultaten är intressanta. Barn med diagnoser som ADHD blir mer eller mindre besvärsfria efter ett arbete som innefattar regelbundna besök på centret, ibland en gång per vecka, ibland någon gång per månad, kombinerat med hemläxor i form av övningar som inte tar mer än tio–femton minuter per dag. För vissa barn kompletteras detta med daglig lyssningsträning på ytterligare tio minuter.

Behandlingstiden varierar, det kan röra sig om ett eller ett par år. Ibland går det mycket fortare än så. När föräldrarna är engagerade och familjen fullföljer behandlingen och gör hemläxorna sker det vanligtvis stora framsteg, och då är det med Lars-Erics ord: ”inte en unge som inte har blivit mycket bättre”.

Några tecken på ointegrerade primitiva reflexer

För att man ska misstänka att en primitiv reflex är aktiv räcker det med att några få kriterier under varje rubrik stämmer. Kriterierna är definierade under lång tid av forskningsteam i England (Blythe/ Goddard) och Sovjet/Ryssland (Masgutova).

Asymmetrisk Tonisk Nack Reflex (ATNR):

Går passgång eller med hängande armar.
Har dålig handstil.
Har svårt att korsa kroppens mittlinje.
Har problem att läsa och skriva.
Kan ha (haft) svårt att lära sig cykla.
Har dålig samsyn. Har ofta spänningar och värk i nacke.

50 – 55% av barn med dyslexi har en aktiv ATNR-reflex. (Masgutova)

Ryggradsreflex:

”Myror i byxorna”
Gillar inte åtsittande kläder.
Svårt att sitta stilla.
Koncentrationssvårigheter.
Sängvätning efter 5 års ålder
Dålig koordination mellan över- och underkropp.
Är ofta ointresserad av idrottsaktiviteter.

Hos äldre personer ger en ointegrerad ryggradsreflex ofta ryggproblem.

Symmetrisk Tonisk Nack Reflex (STNR)

Eleven sjunker ihop i sittande
Dålig kroppshållning, kutande gång
Svårt att skifta fokus från långt till nära håll
Långsam att skriva av från tavlan
Sitter gärna i W-ställning på golvet
Har (haft) svårt att lära simma bröstsim
Är ofta dålig i bollspel

75% av elever med inlärningssvårigheter, ADD och ADHD har kvarvarande STNR (Bender -76. O´Dell och Cook -96)

Tonisk Labyrint Reflex (TLR) framåt:

Kutryggig, svag muskeltonus.
Höjdskräck – svårt åka rulltrappa neråt

Tonisk Labyrint Reflex (TLR) bakåt:
Spänd kroppshållning,
Har en tendens att gå på tå
Stark muskeltonus – ryckiga rörelser.

Balans- och koordinationsproblem

Blir lätt åksjuk.
Kan ha problem med synen
Ointresserad av idrott
Har svårt med ordningsföljd, tid och rum.
Har svårt att lära sig klockan

Grip och sugreflexer:

Otydligt uttal
”Styr med tungan” vid finmotoriskt arbete
Dålig finmotorik
Kan ha svårt att greppa eller släppa föremål
Krampaktigt penngrepp påverkar handstil och skrivning
Har svårt att stå på alla fyra med sträckta fingrar
Lång tumsugningsperiod
Slabbigt ätande
Dreglar

Mororeflexen

Överkänslig för ljud, lättstörd.
Reagerar ofta mycket känslomässigt, blir överväldigad.
Tröttnar lätt
Ogillar förändringar
Har svårt att fatta beslut
Stel kroppshållning
Orolig och ängslig
Blir lätt arg och får utbrott
Okoncentrerad, har lätt att dagdrömma eller stänga av
Överreagerar på födoämnen
Vill gärna kontrollera omgivningen

Så här går det till

Jag testar om det finns kvarvande reflexer enligt ett givet mönster. Utifrån resultaten ger jag passande övningar.
Antalet kvarvarnde reflexer styr hur många gånger vi ska träffas.

Behandlingarna tar ca 20 minuter.
Pris: 550 kr per gång.
Boka tid nu! 0733-10 51 47