Skapa balans i kroppen med muskeltöjning

Muskeltöjning används för att förbättra nedsatt rörlighet i lederna orsakad av muskelstramhet. Därigenom kan stelhet och smärta minska. Ibland får du först massage för att mjuka upp muskulaturen och förbättra blodcirkulationen. Sedan töjs muskulaturen försiktigt. Muskeltöjning kan även minska smärtan vid muskelstelhet i nacke, axlar och rygg.

Kan utföras på arbetsplatsen!

Fyll dina meridianer med energi

Akupunktur grundar sig på att det i kroppen cirkulerar energier som följer vissa kanaler eller s.k meridianer. Meridianerna är relaterade till viktiga organ i kroppen och kopplade till varandra efter ett givet system.
Vi har tolv organrelaterade meridianer, som löper likadant på båda kroppshalvorna. Var och en av dessa meridianer har en kompletterande meridian inom samma element. Utöver dessa tolv finns en mitt på kroppens framsida och en mitt på kroppens baksida. Dessa fjorton är de vanligaste och mest förekommande men det finns ytterligare.

Massage & dyslexi

Massage och dyslexi bygger på att tidiga muskelspänningar har blockerat hjärnsignalerna sa att läs & skrivförmågan försvåras. Problemet tilltar eftersom barns naturliga behov av rörelse och beröring ej blir tillfredställt i vår alltmer tekniska omgivning. I begreppet dyslexi ingår alla inlärningassvårigheter som medför läs och skrivsvårigheter.