Skapa balans i kroppen med muskeltöjning

Muskeltöjning används för att förbättra nedsatt rörlighet i lederna orsakad av muskelstramhet. Därigenom kan stelhet och smärta minska. Ibland får du först massage för att mjuka upp muskulaturen och förbättra blodcirkulationen. Sedan töjs muskulaturen försiktigt. Muskeltöjning kan även minska smärtan vid muskelstelhet i nacke, axlar och rygg.