Massage & dyslexi

Massage och dyslexi bygger på att tidiga muskelspänningar har blockerat hjärnsignalerna sa att läs & skrivförmågan försvåras. Problemet tilltar eftersom barns naturliga behov av rörelse och beröring ej blir tillfredställt i vår alltmer tekniska omgivning. I begreppet dyslexi ingår alla inlärningassvårigheter som medför läs och skrivsvårigheter.

12 veckors program

brain-gym-big.jpgProgrammet som pågår under 12 veckor innebär daglig träning av de motoriska övningarna. Uppföljning sker 1 gång i veckan, ca en timme. Barnen utför olika motoriska övningar samt får massage. Resultaten visar sig snabbt, redan efter 3-5veckors träning upplever de flesta att det blir enklare att läsa. Övningarna består av hopp, fingerövningar, ögonträning och skrivövningar.