brain gym smallRörelseövningar som förstärker förbindelsen mellan hjärnhalvorna. Läs mer