245923433 387436773094900 5794325178025875218 n

Minnen från tidigare liv

Regressionsterapi bygger på reinkarnationsbegreppet som betyder återfödelse, eller ordagrant åter i köttet. Vi har alla minnen med oss från våra tidigare liv.
Huvudvärk, mörkerrädsla, intresse för biologi eller framåtanda kan vara resultat av tidigare erfarenheter. Lättast att komma ihåg tidigare liv har du om du är försatt i ett av slappnat tillstånd, med hjälp av hypnos eller annan avslappnings-teknik, då är hjärnrytmen är långsammare än normalt, vaket tillstånd.

Lär av ditt tidigare jag

regression-big.jpgEn del människor kommer bitvis ihåg tiden mellan inkarnationerna. De flesta är med på sina egna begravningar för att genast fortsätta mot ljuset, men en del håller sig kvar på jorden ett slag för att vaka över nära och kära. Det går också att spontant få minnesfragment från tidigare liv. Dessa upplevelser kan du exempelvis få då du kommer till en plats som du varit på i en tidigare inkarnation. Små barn börjar ofta berätta om saker de inte "borde" känna till. De vuxnas reaktioner är viktiga för om barnet skall kunna fortsätta berättandet.

Det väsentligaste med regressionsterapin är att vi kan bli av med svagheter och plocka upp lite av "tidigare jags" styrka.

Så här går det till

Då du väl är ordentligt avslappnad kan jag börja leta i ditt förflutna med hjälp av olika frågor. Den ena frågan ger den andra. Många människor har med bestämdhet kunnat säga i vilken stad eller i vilket land det de upplever utspelar sig och har också senare kunnat få detta verifierat. Men intressantare är vad som format dig till den du är idag. Eller varför vissa människor i din omgivning reagerar på dig som de gör. I terapisyfte är det sällan intressant att gå bortom 1000-talet. Det förefaller som om traumatiska händelser dessförinnan har bearbetats. Men det kan å andra sidan vara spännande att gå än längre tillbaka - till tiden för Atlantis eller rent av till en annan planet.

Behandlingen tar mellan 1 och 1 ½ timme.
Pris: 550 kr.
Boka tid nu! 0733-10 51 47