Vad har format dig till den du är idag? Regressionterapi innebär att du kommer i kontakt med dina tidigare liv. Läs mer regression small