Välkommen till MM:S Lugnet!

Jag heter Monica Malmlöf. Hos mig kan du få alternativa behandlingsformer inom friskvård och andlighet.

Jag har arbetat med människor under hela min yrkeskarriär. I mitten på 90-talet, då jag jobbade i skolans värld började en nedgående spiral som slutade med en långtidssjukskrivning. Detta var början på en lång och fortfarande pågående personlig utveckling.

Jag var tvungen att stanna upp reflektera på livet i allmänhet och på mig själv i synnerhet. Hur hade jag hamnat i detta elände och vad skulle jag göra för att förändra det till det bättre?

Jag kände att jag behövde göra något som gav mig lugn och jag ville ju fortsätta att arbeta med människor. Då var steget inte långt till massörutbildningen. Det ena gav det andra. På massörutbildningen blev jag intresserad av något som kallades "Massage & Dyslexi" (inget bra namn - kallade det senare för Bodybalance). Den utbildningen går ut på att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Då jag kom från skolans värld hade jag sett dessa svårigheter på nära håll.

Jag vidareutbildade mig hos Harald Blomberg, leg läkare och psykiatriker, Stockholm i Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering (läs mer under tjänster) under ett par års tid.

Jag har sedan fortsatt att utbilda mig inom olika områden. Jag fick mitt andliga uppvaknande vid min första kurs med Jörgen Gustafsson (från "Det okända" och "Förnimmelse av mord") och jag har gått en del healingkurser. Jag gick en ett-årig  healer- & regressionsterapeututbildning.
Jag har fortsatt att utveckla min mediala sida med mediumutbildning, regressionsutbildning och healing.
Jag har gått en veckokurs och påbörjat en ett-årig utbildning i ”Intuition och personlig utveckling” hos Terry Evans.

Jag har nu lämnat mitt ordinarie yrkesverksamma liv för att helt ägna mig åt de alternativa metoderna och den andliga sidan och jag njuter till fullo av mitt pensionärsliv!!!
Jag håller också ”utbildning” i personlig utveckling genom cirklar.
Jag ser fram emot att höra av dig!

/Monica

Diplomerad och certifierad massör
Diplomerad energimassör
Healerterapeut
Regressionsterapeut
Rytmisk rörelseterapeut


Om Lugnet

MM:s Lugnet drivs av mig, Monica Malmlöf.

Jag har arbetat med människor i hela mitt vuxna liv och har varit verksam sedan år 2000 inom alternativ friskvård och andlighet.

Mina teoretiska och praktiska kunskaper i massage har jag fått genom en utbildning på Axelsons i Göteborg.

Min personliga och mediala utveckling har jag arbetat med hos Jörgen Gustafsson, känd från "Det okända" bl.a. och fortsatt min egen utveckling med en ettårig utbildning på Healerskolan med Sanna Gherghetta, medial healer och kristallterapeut, som lärare.

Jag har stort intresse av barn med koncentrationsproblem och hur man kan hjälpa dem. Om detta har jag läst vid MTI för Christer Sandberg och Johan Hintze (Ängelholm och Malmö).

Jag har också gått utbildning för Deborah Lipschits - Företaget heter Gabi. Hon undervisar också om hur man genom olika rörelseövningar kan förbättra barns och vuxnas inlärning.

Jag arbetar lokalt inom en radie på ca. 3-5 mil och vänder mig till både privatpersoner och företag.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.


Referenser

Nedan har du ett galleri med mina intyg. Klicka för att få upp större bilder.

Helkroppsmassage
Här lärde jag mig olika grepp för att släppa på muskelspänningar. Utan att gå in på anatomin.
Friskvårdsmassage
Här lärde jag mig skelettets uppbyggnad.
Intyg Friskvårdsmassage
Intyg på att jag slutfört del 1 i massörutbildningen.
Diplom massör
Allt kring muskler och muskelfästen samt muskletöjning och nervsystemet.
Intyg massör
Intyg på slutförd del 2 i massörutbildningen.
Teoretiska och praktiska certifieringsprov - Massage
Intyg som visar att jag är certifierad massör enligt Svenska Branschrådet.
Massage & Dyslexi
Speciell ansiktsmassage och strukturerad rörelseträning för att förbättra förbindelsen mellan de två hjärnhalvorna.
Massage & Dyslexi, fortsättningskurs
Fördjupning av ovastående. Plus lite reflexologi.
Massage, koordinationsövningar och inlärningsproblem
Ytterligare fördjupning av ovanstående. Plus testning av kvarvarande reflexer.
Intyg energimassage
Akupressurtryck på energivinade akupunkturpunkter.
Diplom energimassage
Diplomerad energimassör.
Healer och regressionsterapeut
Många olika sätt att använda healing t.ex. med händer, stenar, färg, ljus m.m. Genom djup avslappning bli ledd tillbaka till tidigare liv.

referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser
referenser