Genomströmmning av livsenergi

Reiki metoden grundades i Japan av en zen buddhist som heter Usui. Reiki har sitt ursprung ur Qi gong och den kinesiska medicinen. Detta bygger på att vi genomströmmas av livsenergi enligt ett visst system som tex akupunktören använder.

Detta subtila energisystem kallas också meridianer. Hur vi tänker, känner och de undermedvetna mönster vi lever i påverkar direkt flödet av ki energi i kroppen. Reiki skapar på detta sätt en självkännedom i kombination med den djupa avslappningen.