Hjärnhalvorna aktiveras

Soili Kauppila använder Brain Gym-metoden i sitt arbete med barn som lider av inlärnings- eller beteendestörningar. Hon jobbar också med vuxna som behöver hjälp i svåra livssituationer.
Brain Gym-metoden har utvecklats på basis av kliniska studier utförda av det amerikanska läkarparet Paul E. och Gail E. Dennison.

Tanken bakom allt är att de båda hjärnhalvornas funktioner aktiveras till samspel med hjälp av korsrörelser och med hjälp av en balansering, som utförs enligt terapeutens instruktioner.


Är du höger- eller vänsterhjärnestyrd?

Det sägs att din kropp avslöjar om du låter dig domineras av din vänstra eller av din högra hjärnhalva. Testa!

Knäpp händerna och se efter vilken tumme som ligger överst:
Hur känns det om du lägger händerna så att den andra tummen ligger överst?
Vilken tumme känns bäst?
Den högra hjärnhalvan styr vänster kroppshalva och vice versa, så om den vänstra tummen ligger överst, antyder det en dominant högra hjärnhalva.